Kościół pw. św. Idziego, ul. Władysława Hermana, Inowłódz

Nawiguj

Kościół zbudowano pod koniec XI lub w I połowie XII wieku w stylu romańskim. W 1520 r. przestał być kościołem parafialnym, przez co stracił na znaczeniu. Pod koniec XIX wieku zaczął popadać w ruinę. Obecny wygląd zawdzięcza restauracji przeprowadzonej w latach 1936-1938.