Zamek Bąkowiec, ul. Zamkowa 70, Morsko

Nawiguj

Zamek powstał w ramach systemu orlich gniazd. Pierwsza wzmianka o warowni w tym miejscu pochodzi z 1390 r. Informacje o zamku murowanym pochodzą z 1531 r. Kilkukrotnie zmieniał właścicieli. W XVII wieku był już w ruinie i w takiej formie przetrwał do dziś.

Przebiega tędy Szlak Orlich Gniazd.