Zamek w Nowym Jasieńcu, Nowy Jasiniec

Nawiguj

Zamek zbudowali Krzyżacy, prawdopodobnie w XIV wieku, na miejscu istniejącej tu wcześniej warowni. W toku dziejów był przebudowywany, a w 1773 r. zaadaptowany na kaplicę protestancką. W II połowie XIX wieku zaczął podupadać. Dziś znajduje się w stanie ruiny.