Zamek Ostrężnik, Siedlec

Nawiguj

Zamek powstał prawdopodobnie na początku XIV wieku. Prawdopodobnie też nie został ukończony lub był użytkowany bardzo krótko. Do dziś zachowały się jedynie fragmenty wałów i murów oraz relikty budynku mieszkalnego i baszty. W skale, na której stała warownia, znajduje się Jaskinia Ostrężnicka.