Rynek w Kłodzku, plac Bolesława Chrobrego, Kłodzko

Nawiguj

Rynek w Kłodzku jest sercem historycznej starówki. Najbardziej charakterystyczną budowlą na placu jest ratusz, który mimo licznych przebudów i renowacji, zachował wiele zabytkowych detali, np. wieżę pochodząca z końca XIV w. czy neorenesansowe elementy elewacji. Przed wejściem do budynku znajdują się rzeźby dwóch młodzieńców, a ponad balkonem możemy zauważyć herb Kłodzka z lwem z podwójnym ogonem i koroną.

Kolumna Maryjna, usytuowana po zachodniej stronie Ratusza, jest imponującą wotywną figurą, wzniesioną po pożarze i zarazie w latach 1680-81. Składa się z okazałej kolumny z figurą Matki Boskiej na szczycie, wspartej na dwóch cokołach z rzeźbami świętych. Fontanna barokowa oraz pręgierz to inne interesujące elementy ozdobne, które uzupełniają atmosferę rynku.

Kamienice otaczające rynek prezentują różnorodne style architektoniczne. Część z nich to oryginalne zabytkowe budowle, które zachwycają pięknem swoich fasad, podczas gdy inne powstały współcześnie, nawiązując do historycznego charakteru miejsca.