Rynek, Krapkowice

Nawiguj

rynek, Krapkowice

Zdjęcie 1 z 5

rynek, Krapkowice

Układ rynku jest charakterystyczny dla średniowiecznej zabudowy miasta. Na środku widzimy fontanne z legendarną Meluzyną -(pół syreną, pół kobietą), którą okalają zabytkowe kamieniczki. Najstarsza kamienica pochodzi z XVII wieku. Niegdyś znajdował się tam jeszcze drweniany ratusz jednak po pożarze w 1845 roku władze nie zdecywowały się go odbudować.