Rynek w Lublińcu, pl. Konrada Mańki, Lubliniec

Nawiguj

rynek, Lubliniec

Zdjęcie 1 z 6

rynek, Lubliniec

Rynek Lubiniecki cieszy się dużą sławą wśród innych znajdujących się w obszarze województwa śląskiego. Znajdziemy na nim rosnący klon pospolity, który jest pomnikiem przyrody, ale również zabytkową studnię. Zabudowa, którą możemy zobaczyć w obrębie rynku pochodzi z XVIII, XIX i XX w. W jednej z kamienic mieści się mulitmedialne muzeum “Pro memoria Edith Stein” patronki Lublińca.