Stacja Badawcza Instytutu Parazytologii PAN im. Profesora Andrzeja Malczewskiego, Kosewo Górne

Nawiguj

Jest to placówka badawcza, w której, w warunkach zbliżonych do naturalnych, żyją stada trzech, występujących w Polsce, gatunków jeleniowatych: jeleni szlachetnych, danieli zwyczajnych i jeleni wschodnich. Można je obserwować podczas ekscytującego spaceru. Zwiedzanie odbywa się z przewodnikiem, który dzieli się z nami wiedzą o żyjących tu zwierzętach.

Uwaga: Zwiedzanie możliwe jest od 1 maja do 31 sierpnia.

Strona stacji