Stalag Luft VI, Macikai, Litwa

Nawiguj

Znajdował się tutaj niemiecki obóz jeniecki dla lotników alianckich, który działał podczas II wojny światowej. Największą liczbę przetrzymywanych obywateli Wielkiej Brytani i USA odnotowano w lipcu 1944 roku. Obóz ewakuowano jesienią tego samego roku. Na terenie było wybudowanych 10 drewnianych baraków oraz 12 drewnianych mniejszych chat.