Port wojenny, Świnoujście

Nawiguj

Spacerując wzdłuż nabrzeża możemy zobaczyć port wojenny. Port stanowi bazę logistyczną marynarki wojennej, wykorzystywaną na potrzeby 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. W pobliżu znajduje się Muzeum Rybołówstwa Morskiego, do którego zmierzamy.