Trasa 102: Grębocin, Golub-Dobrzyń, Szafarnia, Płonne, Obory

Trasy na motocyklTrasy na samochódTrasy na kamperKliknij i przewiń pod mapkę

Park etnograficzny w Kaszczorku, ul. Turystyczna 130, Toruń

Nawiguj

Jest to oddział Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej.

Jego pierwsza część poświęcona jest budownictwu ludowemu ziemi chełmińskiej. Głównym obiektem jest tutaj chata z końca XVIII wieku. Wokół niej znajdują się zabudowania gospodarcze. Całość stanowi rekonstrukcję istniejącej tu niegdyś zagrody według stanu z końca XIX wieku.

Jego druga część poświęcona jest architekturze związanej z rybołówstwem i zajęciami wodnymi. Są tutaj barki mieszkalne, wiaty nadjeziorne, budy rybackie, a także osobowo-towarowy prom rzeczny.

Za skansenem, niedaleko ujścia Drwęcy do Wisły, znajduje się wieża widokowa. Okolica stanowi dobre miejsce, aby zatrzymać się na nocleg.

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa, ul. Szkolna 31, Grębocin

Nawiguj

Muzeum mieści się w budynku dawnego kościoła pw. św. Barbary z przełomu XIII i XIV wieku. Poświęcone jest piśmiennictwu i drukarstwu. Jego zwiedzanie odbywa się w formie interaktywnych warsztatów edukacyjnych.

W ich trakcie poznacie tajniki pracy skryby i iluminatora, a także historię produkcji papieru oraz drukarstwa. Możecie tu także zobaczyć drukarnię toruńskiego podziemia z czasów PRL, galerię sztuki polskiej i międzynarodowej, zlokalizowaną w muzealnej wieży, zaś w parku otaczającym muzeum stare maszyny papiernicze i drukarskie.

Strona muzeum

Zamek krzyżacki w Golubiu, ul. PTTK 13, Golub-Dobrzyń

Nawiguj

Budowę zamku rozpoczęto na przełomie XIII i XIV wieku. W wyniku II pokoju toruńskiego warownię włączono do Królestwa Polskiego. W toku dziejów zamek kilkukrotnie był podnoszony ze zniszczeń, a także przebudowywany. Około 1623 r. golubska twierdza została zamieniona w renesansowy pałac. Niedługo później kres jego świetności zapoczątkowały wojny polsko-szwedzkie.

Obecnie zamek udostępniony jest do zwiedzania. Dodatkowo można tu odwiedzić muzeum etnograficzne, prezentujące kulturę materialną okolicznych ziem, a także zobaczyć repliki dawnej broni artyleryjskiej oraz artefakty pochodzące z wykopalisk w Kałdusie koło Chełmna. Działa tu również hotel.

Strona Zamku

Rynek, Golub-Dobrzyń

Nawiguj

Rynek otoczony jest zabytkowymi kamienicami. Wśród nich wyróżnia się drewniany budynek konstrukcji szachulcowej – dom Pod Kapturem – z 1771 r. W pobliżu Rynku warto zobaczyć relikty murów obronnych oraz dawny kościół ewangelicki z 1909 r., w którym obecnie mieści się… szkoła.

Most im. Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, ul. Mostowa, Golub-Dobrzyń

Nawiguj

W wyniku decyzji kongresu wiedeńskiego niniejszy most stanowił przeprawę graniczną między Prusami a Rosją. W styczniu 1920 r. przekroczyli go – idąc od Dobrzynia do Golubia – żołnierze Błękitnej Armii. Tym samym Golub stał się pierwszym pomorskim miastem, odzyskanym przez Polskę na mocy traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową.

Ośrodek Chopinowski, Szafarnia 1

Nawiguj

Ośrodek mieści się w XIX-wiecznym pałacu, otoczonym malowniczym parkiem. Można w nim zobaczyć pamiątki związane z Fryderykiem Chopinem (który spędzał w Szafarni wakacje w latach 1824-1825). Odbywają się tu też koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Ponadto prowadzona jest działalność edukacyjna, m.in. w formie specjalnych audycji muzycznych, kursów, warsztatów czy konkursów.

Strona ośrodka

Płonne

Nawiguj

Wizytę w Płonnem zaczynamy od gotyckiego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła. Według tradycji wzniesiono go w 1402 r. Wewnątrz warto zobaczyć klasycystyczny ołtarz główny z barokowym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz rokokową chrzcielnicę. Podobno Fryderyk Chopin grywał tu przy okazji pobytu w Szafarni.

Następnie udajemy się do Regionalnej Izby Pamięci Marii Dąbrowskiej, która mieści się w miejscowej szkole. Zgromadzono tu pamiątki po pisarce, która kilkukrotnie gościła w Płonnem u swojej siostry.

Klasztor Karmelitów, Obory 38

Nawiguj

Klasztor założono około 1605 r. Budowę obecnej świątyni rozpoczęto w 1642 r. Jej wyposażenie pochodzi głównie z około 1747 r. W ołtarzu głównym można zobaczyć słynącą łaskami figurę Matki Bożej Bolesnej, prawdopodobnie z początku XV wieku.

Po powstaniu styczniowym był to tzw. klasztor etatowy, w którym internowano księży i kleryków. Z kolei podczas II wojny światowej przez krótki czas działał tu obóz przejściowy dla duchowieństwa. Obecnie w kościelnych kryptach znajduje się wystawa przedstawiająca martyrologię kapłanów przetrzymywanych w tym obozie.

W 1824 r. w tutejszym kościele grał na organach Fryderyk Chopin.