Üügu Cliff, Kallaste, 94742 Saare County, Estonia

Nawiguj

Na wybrzeżu Muhu znajdziemy urwisko Üügu o długości około 300 metrów. Charakterystycznym zjawiskiem są tutaj uformowane przez wodę wydrążone łupki, które przez swój kształt i głębokość przypominają jaskinię. Przed wybuchem I wojny światowej wydobywano tutaj dolomit, przez co klif straciło swój dziewiczy wygląd.