Wieża ciśnień, ul. Paderewskiego 35, Gołdap

Nawiguj

Wieżę zbudowano w 1905 r. W 1986 r. została wyłączona z eksploatacji. Dziś służy turystom. Wieża ma dwa tarasy widokowe. Jest tu także kawiarnia, a na piętrach poniżej niej można zobaczyć różne ciekawe eksponaty.

Strona wieży