Zabrost Wielki

Nawiguj

Jest to wieś założona w XVI wieku. Została zniszczona w trakcie I wojny światowej, zaś w 1917 r. odbudowano ją według kompleksowego planu (co w przypadku wsi jest wyjątkowe(!)). W takim kształcie przetrwała do dzisiaj. Wieś wyróżnia się szczególną zabudową, z charakterystycznymi bramami pomiędzy domami a budynkami gospodarczymi. W 2017 r. cała wieś została zeskanowana przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki temu stworzono jej wirtualny obraz, który uzupełniono o brakujące elementy budynków oraz o budynki już nieistniejące, według stanu z 1917 r. Jest to unikatowe przedsięwzięcie (pierwsze takie w Polsce), zrealizowane w celu ochrony dziedzictwa materialnego.