Młyn-spichlerz, Żywki 26/2

Nawiguj

Ten okazały budynek był prawdopodobnie młynem, który jednocześnie pełnił rolę spichlerza. Prawdopodobnie też należał do miejscowego zespołu dworskiego z XIX wieku. Tego typu obiekty są charakterystyczne dla Warmii i Mazur oraz budownictwa pruskiego. Niestety ten obecnie popada w ruinę.