Klasztor Karmelitów, Obory 38

Nawiguj

Klasztor założono około 1605 r. Budowę obecnej świątyni rozpoczęto w 1642 r. Jej wyposażenie pochodzi głównie z około 1747 r. W ołtarzu głównym można zobaczyć słynącą łaskami figurę Matki Bożej Bolesnej, prawdopodobnie z początku XV wieku.

Po powstaniu styczniowym był to tzw. klasztor etatowy, w którym internowano księży i kleryków. Z kolei podczas II wojny światowej przez krótki czas działał tu obóz przejściowy dla duchowieństwa. Obecnie w kościelnych kryptach znajduje się wystawa przedstawiająca martyrologię kapłanów przetrzymywanych w tym obozie.

W 1824 r. w tutejszym kościele grał na organach Fryderyk Chopin.