Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Klasztorna 40, Zagórz

Nawiguj

wyprawomaniak

Zdjęcie 1 z 5

wyprawomaniak

Jest to jeden z nielicznych, zachowanych klasztorów warownych w Polsce. Znajduje się na wzgórzu Mariemont. Kiedyś tętniło tu życie zakonne. Dziś możemy podziwiać monumentalne ruiny XVIII-wiecznej budowli.

Klasztor okres świetności przeżywał do I rozbioru Polski. W 1772 r. uległ częściowemu zniszczeniu w ostatniej bitwie konfederacji barskiej. W 1822 r. jego zabudowania strawił pożar. W 1831 r. klasztor został zniesiony.