Skansen Wioska Gotów, Masłomęcz 99

Nawiguj

Kiedyś znajdował się tutaj kompleks osadniczy z okresu rzymskiego. Jego centrum stanowiła rozległa osada Gotów, którzy żyli tu od II do IV wieku n.e. O tym jak mogła wyglądać taka osada przekonamy się odwiedzając tutejszą Wioskę Gotów.

Podczas zwiedzania zobaczymy m.in. chatę kowala, zagrodę garncarza, półziemiankę tkaczki, czy chatę wojownika-kupca. Wszystkie budynki zbudowane są tak, jak przed wiekami. W jednej z chat można zobaczyć kopie naczyń, odkrytych podczas prowadzonych tu wykopalisk.

Od przewodników ubranych w gockie stroje dowiemy się, jak wyglądało życie w takiej osadzie. Szczególnie interesujące są informacje o zwyczajach pogrzebowych Gotów. Równie ciekawie brzmią te o fałszowaniu przez nich rzymskich denarów.

W skansenie organizowane są także pokazy kowalskie, czy garncarskie, warsztaty rękodzielnicze, czy degustacje gockiego jedzenia.

Strona skansenu