Zabytkowa Kopalnia Kredy, ul. Lubelska 55a, Chełm

Nawiguj

Jest to unikatowy labirynt podziemnych korytarzy, które wykuto w kredzie, w związku z eksploatacją jej złóż. Kredę wydobywano tu od średniowiecza do XIX wieku. Po zakończeniu wydobycia część wyrobiska została przekształcona w trasę turystyczną.

Jej długość wynosi półtora kilometra. Podczas zwiedzania obejrzymy kilka ekspozycji: geologiczną, archeologiczną oraz prezentującą historię miasta. Wśród licznych ciekawostek poznamy legendę o pochodzeniu godła Chełma. Zwiedzanie możemy zakończyć… w restauracji, udając się do niej wyjściem z XVIII wieku.