Dom Długosza, ul. Długosza 22, Wiślica

Nawiguj

wyprawomaniak.pl

Zdjęcie 1 z 4

wyprawomaniak.pl

XV-wieczna kamienica fundacji Jana Długosza była i po dziś dzień pozostaje domem mieszkalnym dla księży.

Część budynku udostępniono zwiedzającym w ramach Muzeum Archeologicznego. Niestety obiekty muzealne przy kolegiacie są w tej chwili nieczynne z powodu modernizacji.

W Domu Długosza na uwagę zasługują: sień z oryginalnym stropem kasetonowym, gotyckie polichromie, piwnice z zachowanym dawnym układem pomieszczeń, czy gotyckie portale. W części pomieszczeń urządzono ekspozycje.

Obiektami Muzeum Archeologicznego są także wspomniane wyżej podziemia kolegiaty oraz znajdujący się obok niej pawilon, kryjący relikty kościoła pw. św. Mikołaja z kaplicą grobową z XI wieku i domniemaną misą chrzcielną z 880 r.

Strona domu