Mogiła Piotra Wysockiego, ul. Cmentarna (cmentarz komunalno-parafialny), Warka

Nawiguj

wyprawomaniak

Zdjęcie 1 z 8

wyprawomaniak

Pochodzący spod Warki Piotr Wysocki był bohaterem powstania listopadowego. To on 29 listopada 1830 r. dał sygnał do rozpoczęcia zrywu. W trakcie walk został ranny i dostał się do niewoli. Przeżył zsyłkę na Sybir i do rodzinnej Warki powrócił w 1857 r.

Tutaj też zmarł. Pochowany jest na miejscowym cmentarzu. Jego grób znajduje się w centralnej części nekropoli, na osi alei biegnącej od bramy głównej. Można na nim przeczytać inskrypcję: “Wszystko dla ojczyzny – nic dla mnie”.