Izba pamięci akcji “H-T”, Ustjanowa Górna 8

Nawiguj

wyprawomaniak

Zdjęcie 1 z 9

wyprawomaniak

W 1951 r. dokonano korekty granicy między Polską a ZSRR. Był to efekt znalezienia się naszego kraju w radzieckiej strefie wpływów i uzależnienia od silniejszego sąsiada. Polska straciła wówczas zakole Bugu zasobne w węgiel kamienny i żyzne gleby. “Zyskała” natomiast obszar z ubogimi glebami i takimiż złożami ropy naftowej w rejonie Ustrzyk Dolnych.

Konsekwencją korekty granicy była akcja przesiedleńcza o kryptonimie “H-T” (nazwana tak od pierwszych liter stolic wysiedlanych powiatów: Hrubieszów i Tomaszów). Izba pamięci dokumentuje dramatyczne losy przesiedleńców, którzy z dnia na dzień musieli odnaleźć się w nowych realiach w trudnym do życia, górskim terenie.

Strona izby