Klasztor Dominikanów, ul. Złota 9, Lublin

Nawiguj

Klasztor Dominikanów istniał tutaj prawdopodobnie od 1253 r. Natomiast obecna, przyklasztorna świątynia (pw. św. Stanisława) powstała w 1342 r., być może z wykorzystaniem starszej budowli. Zachowane do dziś bryła i układ przestrzenny kościoła ukształtowały się w XVII wieku.

Wnętrze świątyni otacza 11 kaplic. Ołtarze w większości z nich pochodzą z XVIII wieku. W kaplicy Firlejów do kradzieży w 1991 r. przechowywano jedną z największych na świecie relikwii drzewa Krzyża Świętego. Z kolei nawę główną otaczają cztery kaplice przyfilarowe. W jednej z nich (pw. Matki Bożej Różańcowej) znajduje się najstarszy obraz w kościele, pochodzący z początku XVI wieku.

Warto wiedzieć, że w 1569 r. w kościele tym odprawiono uroczyste nabożeństwo z okazji zawarcia unii polsko-litewskiej (unii lubelskiej), w którym uczestniczył Zygmunt August.

Oprócz świątyni zwiedzić można również klasztorny skarbiec oraz historyczną salę Unii Lubelskiej, gdzie – jak chce tradycja – akt ten miał zostać zaprzysiężony.