Obelisk Wazów (ul. 3 Maja 14) i park miejski im. Karola Ferdynanda Wazy (ul. 3 Maja 2), Wyszków

Nawiguj

Obelisk powstał po 1655 r. z fundacji Jana Kazimierza dla uczczenia pamięci jego zmarłego brata – biskupa Karola Ferdynanda Wazy. Jest to jeden z najstarszych świeckich pomników w Polsce. Tuż obok znajduje się park miejski im. Karola Ferdynanda Wazy. Spacerując jego alejami możemy dotrzeć nad Bug.

Możemy tu także zobaczyć pomnik Jerzego Różyckiego, wybitnego matematyka i kryptologa, który przyczynił się do rozszyfrowania niemieckiej Enigmy. Był on uczniem gimnazjum, którego budynek znajdował się kiedyś w tym parku.