Pomnik Poległych w Walkach z Bandami UPA, Baligród

Nawiguj

wyprawomaniak.pl

Zdjęcie 1 z 3

wyprawomaniak.pl

Pomnik poświęcony jest żołnierzom LWP, WOP i KBW poległym w walkach z bandami UPA w latach 1944-1947. Monument składa się z bloków piaskowca. Znajdujące się na nim wcześniej symbole i tablice zostały zdemontowane. Nowa symbolika pojawi się po uzgodnieniach z IPN.