Kaplica Oraczewskich, ul. Spacerowa 1, Morawica

Nawiguj

Kaplica pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny została zbudowana w XIX wieku w stylu neogotyckim. Związana była z nieistniejącym już, pobliskim dworem Oraczewskich.

Funkcje religijne pełniła do wybuchu II wojny światowej. 15 stycznia 1945 r. została poważnie uszkodzona w wyniku ostrzału wojsk radzieckich (znajdował się tu niemiecki punkt obserwacyjny). Obecnie jest ruiną. W środku częściowo zachowały się epitafia rodzin Oraczewskich i Wielopolskich.