Kolegiata pw. św. Michała Archanioła, ul. Okólna 19, Ostrowiec Świętokrzyski

Nawiguj

wyprawomaniak

Zdjęcie 1 z 10

wyprawomaniak

Kolegiatę zbudowano w XVII wieku w stylu barokowym. Zmierzając do niej przechodzimy przez ostrowiecki Rynek. Warto tu zwrócić uwagę na wymowny pomnik, poświęcony ostrowczanom straconym przez niemieckiego okupanta 30 września 1942 r.

Z kolegiackiej wieży codziennie odgrywany jest hejnał Ostrowca Świętokrzyskiego. Ciekawostką jest, że 7 września 1918 r. mszę świętą odprawił tu wizytator apostolski Achille Ratti, późniejszy papież Pius XI.